Blästring

I vår industriavdelning ingår en blästringshall med mått 14 m x 6 m och en höjd på 5,5 m.


Blästermedel

Blästermedlet är noga utvalt med hänsyn till de många olika material som förekommer på nya fordon. Medlet är en ren naturprodukt som är bestående av mineralen almandite, känd för sin extrema hårdhet. Produkten Garnet är fri från giftiga tungmetaller och silikos.


Hög kvalitet

Blästermedlets skarpkantade hårda korn ger en jämn ytprofil på 25-50 microns. Kornstorlekens sammansättning ger en hög reningseffekt och penetrerar väl in i rost och kavitationsgropar. Bläster ytan motsvarar Sa 2,5 som är en svensk standard som beskriver ytans struktur och renlighet.


Arbetsmetod

På nya lastbilschassin som pulverlackats i fabrik svepblästras ytan både på in- och utsidan samt bultförband, utan att man går igenom lack skiktet. Denna metod ger full vidhäftning på bultförband och de mest svåråtkomliga ytorna där slipning ej är möjlig.


Arbetsobjekt

* Tunga lastbilar
*Lätta lastbilar
* Sopmaskiner
* Containers
* Tankar
* Aluminium konstruktioner
Copyright © 2024 Billackeringen i Mjölby AB
Org.nr 556422-5547
/dev/