Sponsring

Sponsringsfilosofi

Billackeringen i Mjölby AB har lång tradition att bygga varumärket internationellt genom sponsoravtal. Detta sker i huvudsak genom utvalda samarbetspartner på internationell bas med kopplade aktiviteter inom koncernen.


Sponsringspolicy och riktlinjer

Billackeringen i Mjölby AB ingår sponsringsavtal som har till huvudsyfte att bygga kundrelationer och i sekundärt syfte att ingår i vår marknadskommunikation.

Vi sponsrar i första hand befintliga alternativt potentiella kunder eller evenemang med en tydlig koppling till dessa kunder.

Sponsring i Sverige skall i största möjliga mån kopplas till koncernens prioriteringar och skall inte vara kopplat till enskild idrottsutövande individ eller enskilt team/lag. Samtliga beslut om sponsring tas centralt av sälj- och marknadsledningen. I de objekt där Billackeringen i Mjölby AB sponsrar skall värderingar och varumärke motsvara Billackeringens egna.

Samtliga förfrågningar skall ställas till hakan@mjolbybillack.se med krav på tydlig information om objektet.
Copyright © 2024 Billackeringen i Mjölby AB
Org.nr 556422-5547
/dev/